תכנית אופקים | מלגות סטודנטים | מלגות אוניברסיטת חיפה

מלגת אופקים
כל סטודנט המתקבל לתוכנית מקבל מלגת שכר לימוד מלאה לשנה א'. 
קבלת מלגה לשנה ב' ו ג' מותנת בעמידה בקריטריונים של הצטיינות (ממוצע ציונים 86 לפחות)
קריטריונים למלגה
מלגת אופקים לתואר שני
בוגרי התכנית הממשיכים ללימודי מוסמך באוניברסיטת חיפה כתלמיד מן המניין (למעט בתכניות סגורות) ובמסלול א' (עם תזה), יהיו זכאים למלגת לימודים בגובה של עד 75% משכ"ל למשך שנתיים, ובתנאי שלא עברה יותר משנה ממועד קבלת התואר הראשון (המימון הוא לתואר אחד בלבד במסלול א').

הודעות


{module הודעות - רשימה מקטגוריה}

add creative writing 2015 1

פרוייקטים מחקריים


הפרויקט המחקרי המסכם הוא גולת הכותרת של שלוש השנים שלכם בתכנית. הוא נועד: לתרגל ולבחון את היכולות המחקריות שלכם ולאפשר לכם להציגן. לגרום לכם לנצל באופן מושכל את האפשרויות העומדות בפניכם לבחירת קורסים בתכנית. לאפשר לכם לרכז מאמץ לימודי עצמאי בנושא ממוקד שמעניין אתכם, ולשרת את תכניותיכם ללימודי המשך. 

{module פרוייקט מחקרי - רשימה מקטגוריה}

עוד בפרוייקטים מחקריים...

סמינרים חוגיים


כבכל שנה נמשיך במסורת המפגשים של הסמינר המחלקתי ונעסוק במחקרים שונים של חברי הסגל ותלמידי המחקר.הסמינר המחלקתי נועד לעודד הפרייה הדדית ויכול לתרום להגברת שיתוף הפעולה בין חברי הסגל.

{module סמינרים חוגיים מקטגוריה - רשימה}

מבזקים