תכנית אופקים I תכנית מצטיינים אוניברסיטת חיפה


מידע כללי על תכנית אופקים 
תכנית אופקים מאפשרת לתלמידים בעלי פוטנציאל אישי גבוה וסקרנות אינטלקטואלית יוצאת דופן לחוות ולהתמודד עם מגוון גדול של תפישות עולם אקדמיות, באווירה תומכת ומאתגרת. לשם כך אנו מציעים מגוון קורסים, שתכליתם לעודד חשיבה ביקורתית, כתיבה מדעית והכרת כלי המחקר הנהוגים בתחומים השונים של מדעי הרוח והחברה. לצד שעורים ייעודיים הניתנים לתלמידי אופקים על-ידי טובי המרצים באוניברסיטה, התכנית מאפשרת חופש בבחירת קורסים מכל החוגים ובכל הדרגים.

התלמידים נהנים מהרצאות העשרה הניתנות על-ידי אנשי מחקר, תרבות וספרות במסגרת הסמינר המחלקתי.
התלמידים בתכנית זוכים ליחס אישי, ליווי והדרכה צמודים לאורך שלוש שנות לימודיהם.
התכנית מאפשרת לתלמידים להשתלב במחקר ובפעילות חברתית למען הקהילה. התכנית נלמדת במסגרת דו-חוגית.

תכנית אופקים מציעה:

blue-dot תכנית לימודים רב-תחומית מגוונת המשלבת קורסים ייעודיים לתלמידיה ביחד עם חופש בחירה מלא של קורסים מכל החוגים באוניברסיטה, כולל תארים מתקדמים ולימוד שפות זרות.
blue-dot למידה בסביבה ייחודית אשר מעניקה ליווי אקדמי אישי לכל תלמיד ומטפחת אותו להצלחה ולמנהיגות באקדמיה ומחוצה לה.
blue-dot השתתפות בסמינרים מחלקתיים ייחודיים הניתנים לתלמידי התכנית על-ידי המרצים המובילים בתחומם במחקר, בתרבות ובספרות.
blue-dot השתתפות בסיורים לימודיים ייחודיים לתלמידי התכנית, המאפשרים הסתכלות שונה על אתרים ומוסדות שונים בארץ ומפגש עם אישים מרכזיים.
blue-dot התכנית מעודדת את תלמידיה לקחת חלק בפעילויות חברתיות למען הקהילה כחלק בלתי נפרד מהשתייכותם למועדון תלמידי אופקים.
blue-dot התכנית מעניקה פטור מלא משכר לימוד לשנת הלימודים הראשונה וכן פטור מלא גם לשנה השנייה והשלישית בהתאם להמשך העמידה של התלמיד בקריטריונים של התכנית.

תכנית משותפת עם משפטים
תלמידי התכנית המשותפת עם החוג למשפטים חייבים ב-52 נ"ז (במקום 60 נ"ז). 
ברכות לרננה מיסקין ולדותן ברום , תלמידי תכנית אופקים על זכייתם בפרס הדיקן לשנה"ל תשע"ד
הודעות החוג
מערכת הלימודים לתוכנית אופקים, תשע"ד 
ארועים אקדמיים
יום עיון בנושא מדיניות האנרגיה של ישראל 
איזכורים של אופקים באתר האוניברסיטה
מפגש עיוני בנושא יהודים וערבים במרחב המילולימפגש מחקרי בקורס של ד"ר ברנדה שפר בנושא " מדיניות האנרגיה בישראל"
 
 
 

הודעות


add creative writing 2015 1

פרוייקטים מחקריים


הפרויקט המחקרי המסכם הוא גולת הכותרת של שלוש השנים שלכם בתכנית. הוא נועד: לתרגל ולבחון את היכולות המחקריות שלכם ולאפשר לכם להציגן. לגרום לכם לנצל באופן מושכל את האפשרויות העומדות בפניכם לבחירת קורסים בתכנית. לאפשר לכם לרכז מאמץ לימודי עצמאי בנושא ממוקד שמעניין אתכם, ולשרת את תכניותיכם ללימודי המשך. 

עוד בפרוייקטים מחקריים...

סמינרים חוגיים

מבזקים