סילבוסים תשס"ו

שם הקורס  שם המרצה
תיאוריות אורגניציסטיות וויטאליסטיות של הדימוי ד"ר עדי אפעל
חוקות שמיים וארץ: הטבע וסדריו במקרא ובמקורות הקרובים אליו ד"ר יונתן בן-דב
אתיקה ופוליטיקה בעת קונפליקט ד"ר אנבל הרצוג
"תיאטרון הטרור": הטרור המודרני ותקשורת המונים פרופ' גבי וימן
האסלאם הרדיקלי ד"ר יצחק וייסמן
טעמו וראו כי טוב: היסטוריית גווניה של המיסטיקה היהודית לדורותיה ד"ר יוסי חיות
פרדוקסים בפילוסופיה בת זמננו ד"ר מאיר חמו
אדם, שפה וציביליזציה צמתים בתרבות המערב מבוא ללימודי התרבות ד"ר דניס סובולב
מאוגוסטינוס לרבלה קריאה הסטורית קדם-מודרנית ביצירות מופת ד"ר יוסי ציגלר

הודעות


add creative writing 2015 1

פרוייקטים מחקריים


הפרויקט המחקרי המסכם הוא גולת הכותרת של שלוש השנים שלכם בתכנית. הוא נועד: לתרגל ולבחון את היכולות המחקריות שלכם ולאפשר לכם להציגן. לגרום לכם לנצל באופן מושכל את האפשרויות העומדות בפניכם לבחירת קורסים בתכנית. לאפשר לכם לרכז מאמץ לימודי עצמאי בנושא ממוקד שמעניין אתכם, ולשרת את תכניותיכם ללימודי המשך. 

עוד בפרוייקטים מחקריים...

סמינרים חוגיים


כבכל שנה נמשיך במסורת המפגשים של הסמינר המחלקתי ונעסוק במחקרים שונים של חברי הסגל ותלמידי המחקר.הסמינר המחלקתי נועד לעודד הפרייה הדדית ויכול לתרום להגברת שיתוף הפעולה בין חברי הסגל.

מבזקים