סילבוסים תשס"ז

שם הקורס  שם המרצה
מאוגוסטינוס לרבלה דר' יוסי ציגלר
המהפכה המדעית דר' צור שלו
היחיד והחברה: קריאה בתיאוריות סטרוקטורליסטיות ד"ר עמית יהב
תרבות ואוכל דר' גיא בר-עוז
הפילוסופיה של אלבר קמי תשסז ד"ר אנבל הרצוג
הקדושה באסלאם ד"ר יצחק וייסמן
גישות ביקורתיות לחקר השיח פרופ' תמר כתריאל
ההרים ירקדו כאלים: מבנה כדור הארץ פרופ' יוסי מרט
צמתים בתרבות המערב ד"ר אורי אמיתי
מודרניזם ד"ר דניס סובלב
סוגיות באתיקה פרופ' אסא כשר

הודעות


add creative writing 2015 1

פרוייקטים מחקריים


הפרויקט המחקרי המסכם הוא גולת הכותרת של שלוש השנים שלכם בתכנית. הוא נועד: לתרגל ולבחון את היכולות המחקריות שלכם ולאפשר לכם להציגן. לגרום לכם לנצל באופן מושכל את האפשרויות העומדות בפניכם לבחירת קורסים בתכנית. לאפשר לכם לרכז מאמץ לימודי עצמאי בנושא ממוקד שמעניין אתכם, ולשרת את תכניותיכם ללימודי המשך. 

עוד בפרוייקטים מחקריים...

סמינרים חוגיים


כבכל שנה נמשיך במסורת המפגשים של הסמינר המחלקתי ונעסוק במחקרים שונים של חברי הסגל ותלמידי המחקר.הסמינר המחלקתי נועד לעודד הפרייה הדדית ויכול לתרום להגברת שיתוף הפעולה בין חברי הסגל.

מבזקים