סילבוסים לתש"ע

שם הקורס שם המרצה
מיתוס והיסטוריה - מבואתיאור כללי ד"ר אורי אמיתי, אופקים
מוסיקה ומספרים  ד"ר יובל שקד, מוסיקה
מבוא לפילוסופיה ולהיסטוריה של המדע  פרופ' גיורא הון, פילוסופיה
הגניזה הקהירית והתגבשותו של ארון הספרים היהודי בימה"ב  ד"ר משה לביא, תולדות ע"י
לאומיות והרומן  ד"ר אנבל הרצוג, ד"ר עמית יהב - החוג לשו"ס אנגלית
נוסעים ומסעות בראשית העת החדשה  ד"ר צור שלו , לימודי א"י
גישות אנתרופולוגיות בחקר סמלים  פרופ' יורם כרמלי, אופקים
אדם,שפה וציביליזציה-מבוא ללימודי תרבות  ד"ר דניס סובולב, החוג לספרות עברית והשוואתית
תורות התנגדות בזירה הגלובלית: ממרכס עד בן-לאד  ד"ר יצחק ויסמן, היסטוריה של המזה"ת
מושג האמת בהקשר השיפוטי  ד"ר דורון מנשה

הודעות


add creative writing 2015 1

פרוייקטים מחקריים


הפרויקט המחקרי המסכם הוא גולת הכותרת של שלוש השנים שלכם בתכנית. הוא נועד: לתרגל ולבחון את היכולות המחקריות שלכם ולאפשר לכם להציגן. לגרום לכם לנצל באופן מושכל את האפשרויות העומדות בפניכם לבחירת קורסים בתכנית. לאפשר לכם לרכז מאמץ לימודי עצמאי בנושא ממוקד שמעניין אתכם, ולשרת את תכניותיכם ללימודי המשך. 

עוד בפרוייקטים מחקריים...

סמינרים חוגיים


כבכל שנה נמשיך במסורת המפגשים של הסמינר המחלקתי ונעסוק במחקרים שונים של חברי הסגל ותלמידי המחקר.הסמינר המחלקתי נועד לעודד הפרייה הדדית ויכול לתרום להגברת שיתוף הפעולה בין חברי הסגל.

מבזקים