סילבוסים לתשע"ה


שם הקורס שם המרצה
סוגיות בצילום עכשווי דר נסים גל 
אמנות ואמונה בגליל:ארכיאולוגיה של פולחן בגליל בתקופה הרומית והביזנטית דר עדי ארליך 
עליית האסלם המתון בעידן הדיגיטלי:אינטרנט,פייסבוק וטוויטר דר שוש בן-ארי 
בין היסטוריה לזכרון -יחסי יפן והקוריאות דר גיא פודולר 
ידע וחברה  דר ארנון קרן 
פמיניזם כתיאוריה פוליטית דר גל גרזון 
חיפה:עבר,הווה,עתיד פרופ' יוסי בן-ארצי
מאוגוסטינוס לרבלה:קריאה היסטורית בטקסטים ספרותיים קדם מודרניים פרופ'יוסי ציגלר
אמת, צדק ורחמים בשיפוט עובדות בבית משפט דר דורון מנשה

הודעות


add creative writing 2015 1

פרוייקטים מחקריים


הפרויקט המחקרי המסכם הוא גולת הכותרת של שלוש השנים שלכם בתכנית. הוא נועד: לתרגל ולבחון את היכולות המחקריות שלכם ולאפשר לכם להציגן. לגרום לכם לנצל באופן מושכל את האפשרויות העומדות בפניכם לבחירת קורסים בתכנית. לאפשר לכם לרכז מאמץ לימודי עצמאי בנושא ממוקד שמעניין אתכם, ולשרת את תכניותיכם ללימודי המשך. 

עוד בפרוייקטים מחקריים...

סמינרים חוגיים


כבכל שנה נמשיך במסורת המפגשים של הסמינר המחלקתי ונעסוק במחקרים שונים של חברי הסגל ותלמידי המחקר.הסמינר המחלקתי נועד לעודד הפרייה הדדית ויכול לתרום להגברת שיתוף הפעולה בין חברי הסגל.

מבזקים