לרשימת הקורסים המלאה של התכנית: תשס"ז - תשע"ג

תשס"ז

היחיד והחברה: קריאה בתיאוריות סטרוקטורליסטיות - ד"ר עמית יהב-בראון, ספרות אנגלית

המהפכה המדעית-טקסטים יסודיים ומחקר מודרני - ד"ר צור שלו, היסטוריה כללית

תרבות ואוכל - ד"ר גיא בר-עוז, ארכיאולוגיה

מאוגוסטינוס לרבלה - ד"ר יוסי ציגלר, היסטוריה כללית

מבוא למוסיקה קאמרית - פרופ' אריק שפירא, מוסיקה

הפילוסופיה הפוליטית של אלבר קאמי: על אודות טרור,קולוניאליזם ואתיקה - ד"ר אנבל הרצוג, מדעי המדינה

ההרים ירקדו כאלים: מבנה כדור הארץ - פרופ' יוסי מרט, ציוויליציות ימיות

עולמות נפגשים:צמתים בהתהוות תרבות המערב - ד"ר אורי אמיתי, היסטוריה כללית

גישות ביקורתיות לחקר השיח - פרופ' תמר כתריאל , תקשורת

מודרניזם - ד"ר דניס סובולב, ספרות עברית והשוואתית

סוגיות באתיקה - פרופ' אסא כשר, פילוסופיה (אוניברסיטת ת"א)


הקדושה באיסלאם - ד"ר יצחק ויסמן, היסטוריה של המזרח התיכון


תשס"ח

מונותאיזםאלפיים השנים הראשונות - ד"ר אורי אמיתי, היסטוריה כללית

אופני קריאה: עיון פסיכואנליטי בספרות- ד"ר דנה אמיר, ספרות אנגלית

איך שיר קורה- פרופ' דפנה ארדינסט-וולקן, ספרות אנגלית

פרדוכסים בפילוסופיה בת זמננו- ד"ר מאיר חמו, פילוסופיה

קסם הרטוריקה ומקסם הדמגוגיה - ד"ר יוסי בר, חינוך

"הלו? זה רדיו?": מפגשים עם טכנולוגיות תקשורת- ד"ר רבקה ריב"ק, תקשורת

ביות בעלי חיים- ד"ר גיא בר-עוז, ארכיאולוגיה

ז'אק דרידה – מתת והקרבה- ד"ר מיכל בן-נפתלי, סופרת

לשון הספרות, השירה והנאום במחשבה היוונית מהומרוס ועד אריסטו- פרופ' גבי צורן, ספרות עברית והשוואתית

שליטה, שלטון וסובייקט בעולם המודרני- ד"ר דניס סובולב, ספרות עברית והשוואתית

המוסיקה כצופנת סודמבט אנאליטי אל נבכי השפה המוסיקלית- פרופ' עודד זהבי, מוסיקה

מבוא למגילות מדבר יהודה- ד"ר יונתן בן-דב, מקרא
 


תשס"ט

ייצוג המציאות ברומן באנגלית: מה בין ריאליזם, מודרניזם ופוסט-מודרניזם?- ד"ר איילת בן-ישי, ספרות אנגלית

ספרות חז"ל: לשון, פואטיקה ומציאות- ד"ר דינה שטיין, לשון עברית

אתיקה ופוליטיקה בפילוסופיה יהודית מודרנית- ד"ר אנבל הרצוג, מדעי המדינה

זיכרון קולקטיבי בתהליכי גלוביזציה- פרופ' תמר כתריאל, תקשורת

היבטים בנושאים ווריאציות, ווריאציות עליהם- מר יובל שקד, מוסיקה

"יפה או נאמנה?"-שאלות בתורת התרגום- פרופ' דפנה ארדינסט-וולקן, ספרות עברית והשוואתית

בין ספרות לפילוסופיה: מאפלטון עד בורחס- ד"ר דניס סובולב, ספרות עברית והשוואתית

ליברליזם ומקום הדת במדינה- פרופ' דניאל סטטמן, משפטים

הוכחה וקביעת עובדות: פרספקטיבה השוואתית- ד"ר מנשה דורון, משפטים

ארכיטקטורה ים-תיכונית- ד"ר רון פוקס, תולדות האומנות

פמיניזם כתיאוריה פוליטית- ד"ר גל גרזון, מדעי המדינה


תש"ע

לאומיות והרומן- ד"ר עמית יהב, ספרות אנגלית + ד"ר אנבל הרצוג, מדעי המדינה

שינויים בנוף והשפעתם על ההיסטוריה האנושית- פרופ' מינה עברון, ארכיאולוגיה

פילוסופיה והיסטוריה של המדע- פרופ' גיורא הון, פילוסופיה

הגניזה הקהירית והתגבשותו של ארון הספרים היהודי בימה"ב - המדרש ומקרים אחרים- פרופ' משה לביא, מקרא

מוסיקה ומספרים- יובל שקד, מוסיקה

גישות אנתרופולוגיות בניתוח סמלים- פרופ' יורם כרמלי, סוציולוגיה

תורות ההתנגדות בזירה העולמית: ממרכס עד בן לאדן- ד"ר יצחק וייסמן, היסטוריה של המזרח התיכון

מיתוס והיסטוריה – מבוא- ד"ר אורי אמיתי, היסטוריה כללית

נוסעים ומסעות בראשית העת החדשה- ד"ר צור שלו, היסטוריה כללית

מושג האמת בהקשר השיפוטי- ד"ר דורון מנשה, משפטים

אדם, שפה וציביליזציה - מבוא ללימודי תרבות- ד"ר דניס סובולב, ספרות עברית והשוואתית


תשע"א

מידע ללא גבולות (אינטרנט וחופש המידע) - ד"ר דפנה רבן

אתגרי המאה העשרים ואחת- פרופ' אילן גור-זאב

המהפכה היהודית בפילוסופיה או מהפכה פילוסופית ביהדות- ד"ר סדריק כהן-סקלי

מדיניות האנרגיה בישראל ומגמות גלובליות- ד"ר ברנדה שפר

שינויים בנוף והשפעתם על ההיסטוריה האנושית- פרופ' מינה עברון

המאה העשרים בספרות- פרופ' דניס סובולוב

מסעות דימיוניים, ממשיים וצילומים למזרח ולארץ הקודש- ד"ר אמה מעיין פנר

מהו היופי ומדוע הוא חשוב לנו?- פרופ' רות רולנד

מוסר ומזל במשפט- פרופ' יונתן יובל

חופש וכוח: ראליזם במחשבה פוליטית- ד"ר גל גרזון


תשע"ב

שינויים בנוף והשפעתם על ההיסטוריה האנושית- פרופ' מינה עברון

אמנות וטרור- דר' נסים גל

מדיניות האנרגיה של ישראל- דר' ברנדה שפר

הומניזם יהודי? עיון ביצירותיהם של דון יצחק אברבנאל ובנו יהודה- דר' סדריק כהן סקלי

ספרות ופילוסופיה - פרופ' דניס סובולב

כתבי יד מאוירים- דר' אמה מעיין-פנר

מיתוס חנוכה- דר' אורי אמיתי

המחשבה הפוליטית של חנה ארדנט- דר' אנבל הרצוג

אלוהי הפילוסופים, על המשמעות שיש למושג האלוהים בתיאוריות מטאפיזיות- פרופ' רות רולנד


תשע"ג

שינויים בנוף והשפעתם על ההיסטוריה האנושית- פרופ' מינה עברון

מלחמת 1948 בין היסטוריוגרפיה לזכרון- פרופ' מוטי גולני

תחנות בפילוסופיה המערבית- ד"ר רואי בן בשט

אלבר קאמי: אודות האבסורד, הטרור, הקולוניאליזם והאתיקה- דר' אנבל הרצוג

מודרניזם, פוסט מודרניזם, אנטי מודרניזם- ד"ר ניסים גל

מגילות מדבר יהודה- ד"ר יונתן בן דוב

בניית זהות ותודעה לאומית: המקרה של סוריה- ד"ר פרומה זקס

פמיניזם כתיאוריה פוליטית- ד"ר גל גרזון

הלוגיקה של קביעת עובדות במשפט- ד"ר דורון מנשה

הודעות


add creative writing 2015 1

פרוייקטים מחקריים


הפרויקט המחקרי המסכם הוא גולת הכותרת של שלוש השנים שלכם בתכנית. הוא נועד: לתרגל ולבחון את היכולות המחקריות שלכם ולאפשר לכם להציגן. לגרום לכם לנצל באופן מושכל את האפשרויות העומדות בפניכם לבחירת קורסים בתכנית. לאפשר לכם לרכז מאמץ לימודי עצמאי בנושא ממוקד שמעניין אתכם, ולשרת את תכניותיכם ללימודי המשך. 

עוד בפרוייקטים מחקריים...

סמינרים חוגיים


כבכל שנה נמשיך במסורת המפגשים של הסמינר המחלקתי ונעסוק במחקרים שונים של חברי הסגל ותלמידי המחקר.הסמינר המחלקתי נועד לעודד הפרייה הדדית ויכול לתרום להגברת שיתוף הפעולה בין חברי הסגל.

מבזקים