סגל אקדמי

ד"ר אורי אמיתי (החוג להיסטוריה כללית) ראש תכנית אוֹפקים למצטיינים/נות 04-0000000 פנימי:0000
ד"ר נסים גל (החוג לתולדות האמנות) סגל אקדמי 04-8288054 פנימי:8054
ד"ר מירב אריאל (החוג לפילוסופיה) סגל אקדמי 04-8249825 פנימי:3825
ד"ר עדי ארליך (החוג לתולדות האמנות) סגל אקדמי 04-8240560 פנימי:2560
ד"ר אנבל הרצוג (בי"ס למדעי המדינה) סגל אקדמי 04-8249094 פנימי:3094
פרופ' עדו לנדאו (החוג לפילוסופיה) סגל אקדמי 04-8240916 פנימי:2916
ד"ר דן מלקינסון (החוג לגיאוגרפיה) סגל אקדמי
ד"ר עמליה סער (החוג לאנתרופולוגיה) סגל אקדמי 04-8288176 פנימי:0000
ד"ר יורם עברון (החוג ללימודי אסיה) סגל אקדמי 04-8288531 פנימי:8531

הודעות


add creative writing 2015 1

פרוייקטים מחקריים


הפרויקט המחקרי המסכם הוא גולת הכותרת של שלוש השנים שלכם בתכנית. הוא נועד: לתרגל ולבחון את היכולות המחקריות שלכם ולאפשר לכם להציגן. לגרום לכם לנצל באופן מושכל את האפשרויות העומדות בפניכם לבחירת קורסים בתכנית. לאפשר לכם לרכז מאמץ לימודי עצמאי בנושא ממוקד שמעניין אתכם, ולשרת את תכניותיכם ללימודי המשך. 

עוד בפרוייקטים מחקריים...

סמינרים חוגיים


כבכל שנה נמשיך במסורת המפגשים של הסמינר המחלקתי ונעסוק במחקרים שונים של חברי הסגל ותלמידי המחקר.הסמינר המחלקתי נועד לעודד הפרייה הדדית ויכול לתרום להגברת שיתוף הפעולה בין חברי הסגל.

מבזקים